Autentificare

Sistemul de Monitorizare si Alertare la hazarde naturale din Marea Neagra

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Sistemul de Monitorizare și Alertare la hazarde naturale din Marea Neagră

I.            INTRODUCERE

În vederea gestionării hazardelor naturale la Marea Neagră dar şi a riscurilor asociate acestora cu efecte în zona transfrontalieră de coasta Româno – Bulgară, a fost conceput și derulat Proiectul CBC Romania – Bulgaria 2007 – 2013, MARINEGEOHAZARD, prin care se oferă autorităților responsabile din cele două țări suportul necesar unui management performant al situaţiilor de urgenţă, prin furnizarea în mod continuu de informaţii specifice care pot sta la baza luării deciziilor.

Prin realizarea proiectului MarineGeohazard a fost pus în functiune Sistemul de alertare în timp real pentru Marea Neagrã, denumit pe scurt “Black Sea Security System” (Securitatea Mãrii Negre), proiect implementat atât în România cât si în Bulgaria. Rezultatul acestui proiect este Sistemul EUXINUS.

Acesta este primul sistem complex de monitorizare – alarmare în timp real a hazardelor marine, cu risc pentru zona de coastă a României. Prin aceasta realizare, supravegherea teritoriului Romaniei a putut fi extinsă în domeniul marin, până în acest moment totalmente nemonitorizat.

Sistemul „EUXINUS” este compus din:

1.                  Rețeaua EUXINUS- primul sistem regional de securitate pentru Marea Neagrã de Vest cu alertare în timp real fațã de geo-hazardele marine (ex. Alunecari submarine, mișcări pe falii active, cutremure submarine, valuri tsunami, etc), monitorizeazã caracteristicile și dinamica maselor de apã din marea costierã, inclusiv o serie de parametrii meteorologici, parte a proiectului MARINEGEOHAZARD. Reţeaua cuprinde 3 staţii marine complexe de monitorizare, amplasate la aproximativ 160km în largul Mării Negre, la adâncimi ale apei de până la 90 m și o stație costiera (tip MEDA), ampasatã în apropierea portului Mangalia la o adâncime a apei de 15 m. Stațiile sunt complet automatizate, cu sistem specific de ancorare pe fundul mării, fiind prevăzute cu sisteme de control de la distanță și comunicare bidirecțională în timp real cu Centrul de coordonare de la țărm.

2.                  Centrul Național de Monitorizare – Alarmare la Hazarde Naturale Marine EUXINUS – asigură stocarea și prelucrarea informațiilor în vederea transmiterii semnalelor de alarmă în caz de pericol. Centrul este dotat cu sisteme electronice de lucru, soft-uri și scenarii dedicate hazardelor marine. Informațiile primite de la sistemele descrise anterior sunt prelucrate și interpretate, în vederea alertãrii organismelor abilitate ale statului (IGSU Bucuresti, ISU Constanta, ISU Tulcea, Direcția Hidrografică Maritimă Constanța), pentru protecția populației, mediului înconjurător și structurilor socio-economice. Centrul EUXINUS are un program de lucru de 24 h din 24 h, asigurând permanența necesară supravegherii permanente a mediului marin.

Centrul Național de Monitorizare – Alarmare la Hazarde Naturale Marine EUXINUS, functioneazã la sucursala Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Constanța. Acesta stocheaza si prelucreaza informatiile transmise de catre retelele de echipamente care compun Black Sea Security System. Având în vedere faptul cã Centrul EUXINUS a fost realizat printr-un proiect de cooperare transfrontaliera cu Bulgaria, acesta beneficiaza si de rezultatele mãsurate de sisteme similare amplasate în zona apelor teritoriale ale Bulgariei (un centru similar celui de la Constanta funcționează la Varna, la sediul Institutului Oceanografic al Academiei de Stiinte din Bulgaria (IO-BAS). In vederea obținerii unor prognoze cât mai bune cele douã centre fac permanent, și în timp real, schimb de informații. Toate aceste informații ajutã la transmiterea unor semnale de avertizare în cazul apariției unor hazarde marine, cu risc pentru zona de coastã, inclusiv pentru zona transfrontalierã a celor doua tãri.

II.            OBIECTIV GENERAL

Pentru partea romanesca, operarea este asigurata de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, responsabil de menținerea în funcțiune a  echipamentelor care compun sistemul pentru monitorizarea parametrilor ce caracterizează evenimentele naturale marine, inclusiv cele cu caracter  excepţional, capabile să producă hazarde, cu risc  (socio-economic și uman) aferente zonei de coastă, precum și alertarea timpurie în cazul unor evenimente excepţionale produse de hazarde naturale la Marea Neagră.

Prin prezentul acord cadru se urmărește achiziţionarea serviciilor de întreținere și reparații necesare funcționării la parametrii prevăzuți a subansamblelor și echipamentelor de monitorizare și a sistemelor de alarmare instalate în cadrul proiectului MARINEGEOHAZARD, care deservesc Centrul Național de Alarmare și Avertizare pentru Hazarde Naturale Marine din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină, Constanța. Prin asigurarea efectuării acestor servicii beneficiarul își îndeplinește obligațiile asumate privind colectarea continuă și transmiterea în timp real a informațiilor referitoare la parametrii monitorizați, realizând o utilizare eficientă a mijloacelor tehnice de care dispune și totodată asigură prelungirea duratei de viață a acestora.  

III.            CARACTERISTICI TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE

Sistemul de monitorizare și alertare timpurie în cazul unor evenimente excepţionale, produse de hazarde naturale la Marea Neagră se compune din următoarele:

1.                  Reteaua Euxinus– fiecare dintre cele  3 stațiile marine de monitorizare sunt compuse din:

·        Baliza de suprafață (SRB):

Ø  Sistem de reîncărcare solară a bateriilor de acumulatori

Ø  Sistem de management al alimentării electrice a stației

Ø  Sistem de comunicații comutabil satelit / radio

Ø  Achizitor de date cu management integrat

Ø  Sistem de control de la distanță și comunicare bidirecțională în timp real radio/satelit

Ø  Sistem de senzori meteo

Ø  Sistem de radar activ și pasiv

Ø  Sistem de semnalizare optic

Ø  Sistem acustic de gestionare al comunicării și transmisiei datelor cu echipamentele submarine instalate

 

·        Sondă multiparametru fixată la 5 m adâncime, cuprinzând:

Ø  Senzor Doppler pentru curent;

Ø  Senzor pentru conductivitate;

Ø  Senzor de temperatură;

Ø  Senzor de presiune;

Ø  Senzor pentru oxigen;

Ø  Senzor pentru turbiditate;

Ø  Senzor clorofilă;

 

·        Sondă multiparametru (IML) fixată pe fundul mării:

Ø  Senzor Doppler pentru curent;

Ø  Senzor pentru conductivitate;

Ø  Senzor de temperatură;

Ø  Senzor de presiune;

Ø  Sistem de baterii pentru alimentare senzorilor cu o durata de aprox. 1an

 

·        Tsunametru (UTM) - montat pe fundul mării, în apropierea balizei.

Ø  Sistem de ancorare propriu

Ø  Tsunamometru poziționat pe fundul mării cu modem acustic de comunicare bidirecțional cu baliza de suprafață cu sistem de declanșare de la distanța

Ø  Sistem de baterii pentru alimentare senzorilor

Cele trei balize complexe numite EuxRO 1, EuxRO 2 și EuxRO 3, sunt amplasate pe platoul continental românesc, în apele teritoriale ale Romaniei, la o distanțã de aproximativ 160 km de coastă. Amplasarea acestora a fost aprobatã de Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General al Forțelor Navale, reprezentat de Directia Hidrografică Maritimă (DHM).

Coordonatele balizelor sunt:

EuxRo01 Lat: 440 42’ 27,00”, Long. 300 46’ 45,59”

EuxRo02 Lat: 440 19’ 10,20”, Long 300 25’ 00,00”

EuxRo03 Lat: 430 58’ 49,02”, Long 290 56’ 13,77”

Transmiterea datelor colectate de la sistemele de senzorii instalați, se face acustic în timp real. Aceste date, sunt transmise către baliza de suprafață, apoi satelitar, în timp real, către Centrul Național de Monitorizare – Alarmare la Hazarde Naturale Marine EUXINUS din Constanța.

2.                  Reteaua Euxinus- Stația costieră (tip Meda), ampasatã în apropierea portului Mangalia dar și a frontierei româno-bulgare, la o adâncime a apei de 15 m, este echipatã cu:

·        Staţie meteorologică, cu senzori de presiune, temperatură, umiditate, direcţia şi viteza vântului;

·        Sondă multiparametru fixată la 5m adâncime;

Ø  Senzor Doppler pentru curent;

Ø  Senzor pentru conductivitate;

Ø  Senzor de temperatură;

Ø  Senzor de presiune;

Ø  Senzor pentru oxigen;

Ø  Senzor pentru turbiditate;

Ø  Senzor clorofilă;

·        ADCP pentru măsurarea:

Ø  spectrului direcţional statistic ce permite calcularea principalilor parametri ai valurilor (Instrumentul procesează datele cu privire la valuri, la fiecare 10-20 minute):

Ø  Hmo (Amplitudine semnificativă)

Ø  Hmax (Amplitudinea maximă)

Ø  Tm (Perioada medie)

Ø  Tp (Perioada de vârf)

Ø  Dm (Direcţia medie a valurilor)

Ø  Dp (Direcţia de vârf)

 

Transmisia datelor de la baliza costieră se realizează în timp real utilizând rețeaua de telefonie mobilă iar de la balizele din larg se realizează utilizând rețeaua satelitara.

Coordonatele balizei costiere sunt:

Lat: 43.80217584, Long 28.60248336

3.                  Centru Național de Monitorizare și Alarmare la Hazarde Naturale Marine – Centrul de coordonare pentru primirea, procesarea datelor și prezentarea informațiilor, funcționează continuu (24h/7zile) și asigură operarea automată a stațiilor de detecție și de monitorizare, colectarea și prelucrarea în timp real a datelor transmise de echipamentele instalate în sistem și transmisia notificărilor de alarmare în cazul unui eveniment periculos. Acesta este dotat cu echipamente hardware constând în stații de lucru, servere, sisteme de backup date; sisteme de comunicații satelitare și GSM cât și aplicații software specializate unele dintre ele special concepute (GEM 2.1) pentru acest sistem și achiziționate împreună cu toate echipamentele. Cele de mai sus sunt utilizate pentru evaluarea consecinţelor geohazardelor marine asigurând următoarele funcții:

-          interconectarea rețelelor de date seismice marine din România și Bulgaria

-          funcționarea automată a stațiilor de detecție a valurilor tsunami

-          recepționarea și stocarea în timp real a datelor de monitorizare furnizate de echipamentele instalate și a datelor privind evenimentele seismice furnizate de alte surse de monitorizare

-          elaborarea de scenarii pentru generarea și propagarea de valuri tsunami, și estimarea zonelor de coastă inundabile

-          generarea de harți în format standard GIS

 

Echipamentele componente ale fiecăruia dintre sistemele menționate mai sus se aflată în gestionarea INCD GeoEcoMar iar modelele acestora sunt:

 

Nr. Crt.

Modul/Echipament

Producător

Model

1

Stație marină

 

 

1.a

SRB (Surface Relay Buoy)

 

 

1.a.1

Modem Iridium cu GPS

Iridium

9522B L-Band Transceiver

1.a.2

Modem acustic telemetric

Teledyne Benthos

ATM-916

1.a.3

Modem radio

Zlinx

ZP Series

1.a.4

Sonda multiparametrica SEAGUARD

Aanderaa

RCM – SW

1.a.5

Senzor temperatura

Aanderaa

4080

1.a.6

Senzor presiune

Aanderaa

4646C

1.a.7

Senzor curenti acvatici

Aanderaa

DCS-ZPulse Doppler

1.a.8

Senzor conductivitate

Aanderaa

4319B

1.a.9

Senzor oxigen

Aanderaa

4835

1.a.10

Senzor clorofila submersibil

 TURNER DESIGNS

Cyclops-7

1.a.11

Radar activ

ECHOMAX

Active-X-Band

1.a.12

Radar pasiv

Defender

25586

1.a.13

Statie meteo

AIRMAR

200WX

1.a.14

Cutie de alimentare incluziv electronica balizei

Orion Europe

N.A.

1.a.15

Sistem de achizitie si software gestionare date

Orion Europe

N.A.

1.a.16

Lampa semnalizare

Carmanah

 M650

1.a.17

Panou fotovoltaic 60W

FVGEnergy

FVG60

1.a.18

Charger

Morningstar

N.A.

1.a.19

Acumulatori incluziv electronica si sistem de fixare

Orion Europe

N.A.

1.a.20

Baliza si accesorii

Resinex

N.A.

1.a.21

Sistem de ancorare

Orion Europe

N.A.

1.b

IML (Instrumented Mooring Line)

 

 

1.b.1

Sonda multiparametrica SEAGUARD

Aanderaa

RCM-IW

1.b.2

Senzor temperatura

Aanderaa

4060

1.b.3

Senzor presiune

Aanderaa

4117E

1.b.4

Senzor curenti acvatici

Aanderaa

DCS-ZPulse Doppler

1.b.5

Senzor conductivitate

Aanderaa

4319

1.b.6

Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica

Orion Europe

N.A.

1.c

UTM (Underwater Tsunami Module)

 

 

   1.c.1

Traductor de presiune absoluta (Tsunametru)

Paroscientific

Digiquarz-Transducer

1.c.2

Modem acustic cu lansare inteligenta (release)

Teledyne Benthos

SR-9100

1.c.3

Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica

Orion Europe

N.A

1.c.4

Senzor de inclinare pe doua axe

ZC-Sensor

ZCT245AL

1.c.5

Sistem de ancorare

Orion Europe

N.A

2.

Stație costieră (MEDA)

 

 

2.1

Meda si accesorii de prindere

Resinex

RoMeda

2.2

Modem GSM/GPRS/UMTS/EDGE

Siemens

EDGE Speed ES75

      2.3

Lampa semnalizare

SABYK

SCL 1103 WY

2.4

Statie meteo

Airmar

200WX

2.5

Curentometru pentru valuri si maree

Link-Quest

FlowQuest 1000

2.6

Sonda multiparametrica SEAGUARD

Aanderaa

RCM-SW

2.7

Senzor temperatura

Aanderaa

4880

2.8

Senzor presiune

Aanderaa

4646

2.9

Senzor curenti acvatici

Aanderaa

DCS-ZPulse Doppler

2.10

Senzor conductivitate

Aanderaa

 4319B

2.11

Senzor oxigen pentru apa mica

Aanderaa

Oxygen Optode 4835

2.12

Senzor turbiditate

Aanderaa

4112

2.13

Senzor clorofila submersibil

 TURNER DESIGNS

Cyclops-7

2.14

Panou fotovoltaic 2 x 250 W

FVGEnergy

FVG250

2.15

Charger 30 t

IVT

IVT 30t

2.16

Radar activ/pasiv

Echomax

Active-X-Band

2.17

Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica

Tecnologic Sistem

TS4710

2.18

Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor

Orion Europe

NA

3

Centru de Coordonare

 

 

3.1

Server pentru achiziție seismică

IBM

 x3300 M4

3.1.1

Server simulare de generare tsunami, propagare și inundație

IBM

 x3300 M4

3.1.2

Statie de lucru PC

HP

Pro 3500 Business PC

3.1.3

UPS

ACP

SMART UPS 1500VA

3.1.4

UPS

APC

CS650 UPS 400VA

3.1.5

Imprimanta color A4

HP

Laserjet Pro 200 Clor M251

3.1.6

Monitor LCD

HP

Compaq LE1711

3.1.7

Sistem de operare

Microsoft

Windows Server 2008

3.1.8

Sistem de operare

Microsoft

Windows 7 Professional