Autentificare

Modificari valabile de la 1 ianuarie 2016

O serie de modificări importante la tratatele IMO intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, inclusiv noile cerințe de verificare a conformității, ceea ce face auditul obligatoriu în cadrul Programului de audit al statelor membre ale IMO.

Alte modificări care intră în vigoare includ modificări SOLAS pentru a impune sisteme de gaz inert la bordul tancurilor noi și tancurilor chimice de 8.000 tdw și mai mari; ultima modificare a International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Codul maritim internațional; Cerințe pentru instrumente de stabilitate cu privire tancurri și noile cerințe de testare pentru veste de salvare.

Sistemul de audit al statelor membre devine obligatoriu  sub IMO Member State Audit Scheme.

Amendamentele la tratate care acoperă siguranța, formarea, prevenirea poluării, liniile de încărcare, măsurarea tonajului și prevenirea coliziune vor intra sub sistemul de la 1 ianuarie 2016.

Până la 25 state membree vor fi auditaate în fiecaree an în cadrul sistemului de audit, care își propune să ofere un mecanism prin care statele membre pot fi evaluate, în scopul de a determina în ce măsură acestea pun în aplicare instrumentele IMO aplicabile, prin identificarea zonelor care au nevoie de îmbunătățire, precum și zone de bune practici.

Ideea din spatele sistemului este de a sprijini punerea în aplicare a a instrumentelor IMO îmbunătățite, și va oferi statelor membre o imagine de ansamblu a cât de bine acestea duc  la îndeplinirea sarcinilor ca state de pavilion, de coastă și de port, în conformitate cu tratatele relevante ale IMO. Procesul va alimenta, de asemenea, în programul de cooperare tehnică extinsă al IMO, oferirea de asistență specifică și consolidare a capacităților acestora.

 Tratatele modificate sunt:

- SOLAS 1974;

- STCW 1978 și Codul STCW;

- MARPOL anexele I-VI;

- Protocolul din 1988 privind Convenția internațională privind liniile de încărcare, 1966 (LL PROT 1988);

- Convenția internațională privind liniile de încărcare, 1966 (LL 1966);

- Convenția internațională privind măsurarea tonajului navelor, 1969 (TONNAGE 1969);

- Convenția privind regulamentele internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare, 1972 (COLREG 1972).

Alte modificări SOLAS

Alte modificări SOLAS intră în vigoare 1 ianuarie 2016 includ:

- Modificări la reglementările SOLAS II-2/1, II-2/3 II-2/4, II-2 / 9.7 și II-2 / 16.3.3, să introducă cerințe obligatorii pentru sistemele de gaz inert la bord tancurilor noi și tancurilor pentru produse chimice de 8.000 tdw și mai mari, precum și pentru sisteme de ventilație de la bordul navelor noi; plus amendamente referitoare la capitolul 15 din Codul internațional pentru sistemele de securitate la incendiu (Codul FSS) pentru sistemele de gaz inert.

- Modificări la Regulamentul SOLAS II-1/29 privind sistemele de guvernare, pentru actualizarea cerințele referitoare la probele de mare.

- Modificări la Regulamentul SOLAS II-2/10, privind cerințele de protecție împotriva incendiului pentru navele noi care transportă containere în interior sau deasupra punții.

- Modificări la Regulamentul SOLAS II-2 / 13,4, obligativitatea mijloacelor suplimentare de evacuare din sălile mașinilor.

- Noul regulament SOLAS II-2 / 20-1, care prevede măsuri de siguranță suplimentare pentru operatorii de transport de vehicule cu spațiile pentru vehicule și ro-ro destinate transportului de autovehicule cu hidrogen comprimat sau gaz natural comprimat în rezervoare pentru propria lor propulsie.

Amendamentul 37-14 la „International Maritime Dangerous Goods” devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2016. Acesta include actualizări la dispozițiile pentru materiale radioactive, care reflectă cele mai recente (2012) prevederile ale International Atomic Energy Agency (IAEA), noi cerințe de marcare pentru “overpack” and “salvage” și actualizări  privind diferite cerințe individuale de ambalare.

Transportul de instrumente de stabilitate obligatorii pentru petrolierele

Cerințe de transport obligatorii pentru un instrumente de stabilitate pentru petroliere și tancuri chimice care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, în conformitate cu amendamentele la MARPOL anexa I, Codul pentru construcția și echipamentul navelor care transport marfuri  chimice periculoase în vrac (Dangerous Chemicals in Bulk), Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul produselor chimice periculoase în vrac (Codul IBC) și Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul gazelor lichefiate în vrac (Codul IGC).

Testarea vestelor de salvare (Codul LSA) prin noile amendamente care se referă la testare. Cerințele de testare pentru veste de salvare ale adultilor sunt actualizate și noi alineate se adaugă referitor la testarea de salvare pentru copii, inclusiv posibilitatea de a folosi manechine pentru subiecți umani.

Codul “Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk” (IGC Code) este complet revizuit și actualizat și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, cu o dată de punere în aplicare / aplicarea de la 1 iulie 2016. Modificările au fost elaborate în urma unei cuprinzătoare revizuiri timp de cinci ani și sunt destinate să ia în considerare cele mai recente progrese în domeniul științei și tehnologiei.